Takpapp Isola Selfbygger 3gr

  • Artnr: 521113
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Isola Selvbygger 3°

Isola Selvbygger 3° är en modern taktäckning med stor flexibilitet och styrka. Egenskaperna är anpassade efter vårt väderutsatta nordiska klimat. Huvudbeståndsdelen är en kraftig polyesterfiltstomme som är impregnerad och belagd med elastomerasfalt (SBS). Översidan är belagd med skiffergranulat och undersidan har en plastfilm som glidskikt. Omläggskanterna har extra klister som ger säker tätning. Detta klisterfält är skyddat av en silikonfolie som tas bort vid montering.

 

MONTERINGSANVISNING

PRESTANDADEKLARATION

 

 

Användningsområden för Isola Tätskikt

A-Glass +14°

Selvbygger 14°

Selvbygger 3°

Tätskikt för enkla byggnader, t ex bodar, lekstugor osv

x

x

x

Tätskikt med krav på flexbilitet och hållbarhet ned till minst 14° taklutning

x

x

Tätskikt med stora krav på flexibilitet, styrka och hållbarhet ned till minst 3° taklutning

x