Fin- och Grovbetong STOP 20

25 KG

  • Artnr: 700161913
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Torrbruk till gjutning och pågjutning ute och inne i tjockleken 2 - 8 cm.

Hey'di Stop B20 är tillverkad av cement, graderad sand och vattenreducerande och plasticerande tillsatsmedel.

Hey'di Stop B20 används till gjutningsarbeten inne och ute, antingen som pågjutning i lagtjocklekar på mellan 2 och 8 cm eller i gjutformar. Till större gjutningsarbeten kan det tillsättas upp till 30 procent gjutsand eller makadam.


Underarbete - Underlag
Vid gjutningsarbeten där Hey'di Stop B20 ska vara fast förankrat mot underlaget måste ytan vara fri från lösa partiklar, damm, fett etc. Gjuttjocklekar under 4 cm bör alltid vara fast förankrade.

Exempel på hur detta kan göras:

Förvattna ytan innan den flytspacklas/primas med Hey'di Häft, undvik vattenfilm på ytan när flytspacklingen genomförs. Vid utblandningen av Hey'di Stop B20 ersätts ca. en fjärdedel av vattnet med Hey'di KZ för att garantera god vidhäftning till flytspacklingen. Man kan också göra en flytspackling genom att blanda bruket med vatten/Hey'di KZ i förhållandet 1:1. Gjutningen kan genomföras när flytspacklingen kan belastas med gångtrafik.


Blandning
Använd blandningsmaskin eller frittfallsblandare och blanda i minst fem minuter. Mindre mängder kan blandas med kraftig borr och visp. Till pågjutningen används jordfuktigt bruk, blanda cirka 2,2 - 2,4 liter rent vatten till en säck på 25 kg. Vid låga temperaturer rekommenderas att använda varmt vatten. Använd Hey'di Frost KF i blandningsvattnet vid temperaturer som närmar sig eller ligger under 0 °C.


Användning
Hey'di Stop B20 läggs ut med vanlig gjututrustning och ska komprimeras väl. Det bör läggas in armering när Hey'di Stop B20 läggs som flytande golv på plastfolie. Massan kan normalt sett bearbetas i cirka två timmar. Filtning/avjämning kan ske så snart massan har satt sig. Redskap rengörs med vatten. Gjutformarna kan avlägsnas efter 1-2 dagar vid temperaturer runt 15 °C.


Materialåtgång
25 kg Hey'di Stop B20 ger ca. 12,5 liter färdig massa. 2,0 kg per m² per mm lagtjocklek.


Torktid
Hey'di Stop B20 eftervattnas i flera dagar, täcks med plast eller påförs en membranhärdare som förhindrar för snabb uttorkning.


Förvaring
Förvaras torrt i upp till ett år.

Vattenmängd: ca. 2,2 - 2,8 l / 25 kg

Största kornstorlek: 4 mm

Brukstid: ca. 2 timmar